my_photo_collage-2

Czech National Marrow Donors Registry at the Hracholusky reservoir

Pilsen
21 Sep 2019

Product Description

World Marrow Donor Day (WMDD) will be celebrated by the employees of the Centre of Transplant Surgery at the University Hospital in Pilsen, Czech National Marrow Donors Registry, and the Foundation for Marrow Transplant Surgery at a traditional voyage on a decorated steamboat at the Hracholusky reservoir. Shortly before on September 7, the people after a bone marrow transplant together with their families, friends, doctors, and the general public will climb Černá hora in Krkonoše. Also, people will have an opportunity to join the registry at this charity march!

Mezinárodní den dárců dřeně (WMDD) oslaví i zaměstnanci transplantačního centra Fakultní nemocnice Plzeň, Českého národního registru dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně tradiční plavbou na slavnostně nazdobeném parníku po Hracholuské přehradě. Krátce předtím (7. 9.) vystoupají pacienti po transplantaci, jejich rodiny, přátelé, lékaři a široká veřejnost na Černou horu v Krkonoších. Na charitativním pochodu bude také možnost rovnou vstoupit do registru!

Location

Get directions